Қалай рұқсат қағазды алып  ұлттық паркке кіру керек?

1.     №1 және №3 туристтік маршрут бойынша бару үшін рұқсат қағазды Алматыдағы кеңсе арқылы сияқты, МҰТП орталық кеңсесінен де алуға болады, бұл ретте кіру Басши ауылы арқылы жүзеге асырылады;

2.      №2 турмаршрутқа рұқсат кағазды  Алматыдағы кеңседен алуға болады, кіру Шеңгелді ауылы арқылы жүзеге асырылады;

3.     Тура өтуге ұлттық парк аумағында рұқсат болмағандықтан (ұлттық парктің ортаңғы бөлігі қорықтық зона болып табылады), туристтер бір уақытта тек №1 және №3 турмаршруттарға бара алады. №2 турмаршрутқа бөлек кіріп шығу керек.