Соңғы 5 жылдағы (2014-2018 жж.) жарияланған ғылыми мақалалар:

1) Баядилов Қ.О., Оразымбетова А.Н. «Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің климаттық факторлар мен өсімдіктер мен жануарлар тіршілігіндегі маңызды фенофазалардың өзгеру динамикасы. / Шарын МҰТП-ның 10 жылдығына арналған «Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі мен оның маңындағы аумақтардың биологиялық әртүрлілігінің қазіргі жағдайы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары (19-20 қыркүйек 2014 ж.) / Алматы, 2014 ж. 87 – 92бет.

2) Баядилов Қ.О., Шакула В.Ф., Тұргамбаев Д.Г. «Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің қарақұйрықтардың экологиясы мен маусымдық қоныс аударуы туралы. / Шарын МҰТП-ның 10 жылдығына арналған «Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі және оның маңындағы аумақтардың биологиялық әртүрлілігінің қазіргі жағдайы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары (19-20 қыркүйек 2014 ж.) / Алматы, 2014 ж. 77-82 бет.

3) Баядилов Қ.О., Шакула В.Ф., Хабибрахманов Р.М. «Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі арқардың экологиясы мен өмір сүру жағдайлары туралы. / Шарын МҰТП-ның 10 жылдығына арналған «Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі мен оның маңындағы аумақтардың биологиялық әралуандығының қазіргі жағдайы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары (19-20 қыркүйек 2014 ж.) / Алматы, 2014 ж. 82-87 бет.

4) Шакула В.Ф., Хабибрахманов Р.М. «Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі түрікмен құланының экологиясына. / «Биологиялық әртүрлілікті сақтау және Арал өңірі мен Барсакелмес қорығының тұрақты даму перспективалары» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары / редакторы С.Кертешева, З.З.Әлімбетова, А.Б.Белгубаева - Астана, 2014 - 138 б. 95-101 бет.

5) Салменова М.Е. «Алтынемел» флорасы МҰТП биологиялық әртүрлілікті сақтаудың негізі ретінде. /  Сайрам-Өгем ұлттық паркінің 10 жылдығына арналған мақалалар. / 2016ж

6) Салменова М.Е. «Алтынемел» биосфералық резерватымен жергілікті халықтың араласуы, Қазақстан»/ Биомәдени әртүрлілік бойынша бірінші Азия конференциясының мақалалары /, Жапония, Нанао.

7) Баядилов Қ.О., Салменова М.Е. «Алтынемел» МҰТП-гі Пржевальский жылқысын жаңарту» /МНПК мақалалары «Қазақстанның хайуанаттар бағы, болашағы мен дамуы» ./

8)Мусабеков М., Самылтыров А., Райымбекова И., Абдибек А. «Алтынемел» МҰТП-гі қарақұйрықтардың популяциясы .  // Журнал G-Global, 23 қаңтар 2017 г.

9) Нигматова С.А., Салменова М.Е. Қазақстанда геопарктерді құру: проблемалары мен болашағы. // IV Республикалық туристік конференцияның баяндамалар жинағы, Тұран университеті, 2017 ж.

10) Баядилов Қ.О., Салменова М.Е. «Алтынемел» МҰТП аумағындағы құлан популяцияларының қазіргі жағдайы // «Биологиялық әртүрлілікті сақтаудың өзекті мәселелері, оның ішінде Солтүстік Тянь-Шаньдағы барыс», Көлсай Көлдері МҰТП-нің 10 жылдығына және қар барысын қорғаудың халықаралық күніне арналған конференцияның тезистері.

11) Мұсабеков М. «Алтынемел» мемлекеттік табиғи паркіндегі арқардың (Ovis ammon Karelini) экологиялық ерекшілдігі (G-Global журналы, тамыз, 2017)

12) Петра Каченский, Ральф Кюх, Рустам Хабибахманов, Махмуд-Реза Хемами, Амирхосейн Халехи, Нур Худайкулиев, Джон Джилл Линнелл, Эльдар Рустамов, Сергей Скляренко, Крис Вальцер, Стефен Зютер. «Популяциялық генетика реинтродукцияланған және аунтростикалық популяциялардың антропогендік тіршілік етушілеріне және тіршілік етушілеріне интонациялы және генетикалық интродукциялармен бірге жасалынған. Орталық Азия - табиғатты сақтаудың салдары »(журнал« Conservation genetics », сәуір, 2017 ж.).

13) Абаев А., Хабибрахманов Р., Кыдыров Т. «Алтынемел» МҰТП-де сирек кездесетін және құрып кету қаупі бар құстар: түрлер құрамы, көптігі және популяция жағдайын бағалау ». Қазақстандағы жоғары орман білімінің 70 жылдығына арналған «Орман кешенін тұрақты дамытудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның мақалалары. Алматы, 2018 /.

14) Хабибрахманов Р.М., Кыдыров Т., «Алтынемел» МҰТП-гі қарақұйрықтардың көбеюі мен қоныс аударуы туралы. // Сәт Қазақстандағы жоғары орман білімінің 70 жылдығына арналған «Орман кешенін тұрақты дамытудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның мақалалары. Алматы, 2018 /.

15) Оразымбетова А., Кыдыров Т. «Табиғат жылнамасы» материалдары негізінде «Алтынемел» мемлекеттік ұлттық паркі аумағында 2017 жылы климаттық факторлардың өзгеру динамикасы». Қазақстандағы жоғары орман білімінің 70 жылдығына арналған «Орман кешенін тұрақты дамытудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның мақалалары. Алматы, 2018 /.

16) Байтенов Е.М., Торгамбаев Д.Г., Еспенбет А.С. «Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі тасқа жазылған жазулар туралы. /Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының хабаршысы, № 3 (69), 2018 ж.17) Баядилов К.О., Камалов Б.Б. Бесшатыр қорғанының мұражайлануы. / «Сәулет және қала құрылысының заманауи мәселелері - 2017» халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. 23 ақпан 2017. Алматы, 2018 жыл.