БҰҰ ДБ –сы "Қорғалатын аумақтардың ішінде және айналасында биоалуантүрлілігімен үйлесімді өмір сүру көздерін жылжыту арқылы шөлді экожүйелерде қорғалатын аумақтар жүйесінің тұрақтылығын арттыру"  жобасы  және бюджет қаражаты  есебінен Басши ауылында МҰТП кеңсесінде «Жетісу әлемі» қабылдау орталығы жұмыс істейді.