Экскурсионный маршрут

 

с.Басши- кордон Шыган-  кордон Мынбулак-  каменные стеллы «Ошактас»-   туранговые рощи-   родник Ч. Валиханова – памятник природы            «Поющий Бархан»

 

Пост №1- ущелье «Тайгак»- ущелье «Теректы» ( петроглифы Танбалытас )- кордон Жантогай-  сакские курганы «Бесшатыр» .

                                     

 

с. Басши-  700 летняя Ива (кордон Косбастау) – Катутау- Актау.